годишнина:
I SUDGTL-MAGAZ-2011-064

MEDIAEVALIA
Главен редактор: Красимира Гагова
1
София
2011

Език: bul Страници: 174 Ключови думи: научни списания ; MEDIAEVALIA ; MEDIAEVALIA година I книжка 1 2011 ; история ; издания на ИФ на СУ ; Катедра Стара история, тракология и средновековна история ; Средновековна история ; Медиавистика ; 2010-2020
Ресурси

© SUDigital

Абстракт
MEDIAEVALIA, год. I, кн. 1 2011 г. Първи брой на това научно списание, издание на Катедра Стара история, тракология и средновековна история, ИФ на СУ "Св. Климент Охридски". Главен редактор прод. дин Красимира Гагова, редакционна колегия Васил Нинов, Георги Димов. ISSN: 1314-2755. Адрес за кореспонденция: editorial@mediaevalia.eu Формат на файла - PDF. Размер на файла 3 МВ.

Виж още:
MEDIAEVALIA

Note: Съдържание на броя: СЪДЪРЖАНИЕ: Предговор .... 5; Статии .... 6; Калин Йорданов. Поклонничеството, култът към реликвите и ловът на светини в навечерието на Първия кръстоносен поход .... 6; Васил Нинов. Идеологически щрихи към кръстоносните походи на Конрад III Хоенщауфен (1147-1149) и Фридрих I Барбароса (1189-1190) ..... 32; Георги Димов. Западнобалканският град по времето на норманските нашествия и походи XI – XII в. .... 62; Владимер Царчински Константинопол в описанията на Одон Дьо Дьой и Бенямин от Тудела .... 81; Извори .... 88; Александър Николов. Гийом Адам - За начина за изтребление на сарацините .... 88; Археология, нумизматика и епиграфика .... 152; Георги Димов. Паричните и търговски отношения между Южна Италия, Византия и Изтока през XI - XII век .... 152;
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-01-16, last modified 2011-01-16


Fulltext:
Download fulltext
PDF