SUDGTL-MSS-2011-071

Cod. D. Slavo 3

ЧЕТВЪРОЕВАНГЕЛИЕ, средата на ХVІ в.

Листа/страници: 8 полулиста хартия, 20-21 реда на страница.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Писмо: едър, равен полуустав (молдовски литургичен), писан с кафяво мастило. Правопис и писмо: двуеров, двуюсов, молдовски.

Материал
Хартия: кафеникава, тънка.

Бележки и приписки


Разширено описание: Съдържание: части от Евангелие на Матей 18:23-26:2.


Време и начин на постъпления: Произход: Фрагментите са открити в дома на проф. Иван Дуйчев през 1986 г. и реставрирани в Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий".:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-01-26, last modified 2011-01-26


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL