SUDGTL-MSS-2011-074

Cod. D. Slavo 2: Четвероевангелие втората половина на ХVІ в.

Листа/страници: І+157+1 л. хартия. 170/270 мм.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Двуеров, двуюсов правопис.
Украса: Типична за ръкописите с влахо-молдавски произход. Заставки и киноварни инициали в балкански стил с цвета на мастилото.

Материал
Хартия: бледо жълтеникава, плътна и гладка. Първият и последен лист са добавени по-късно. Водни знаци: глиган.

Бележки и приписки


Разширено описание: Ръкописът е съдържал четирите евангелия с указания за перикоптното им деление, началата и синаксарни таблици. Най-много липси има в началото на ръкописа.


Време и начин на постъпления: Ръкописът е от сбирката на Университетската библиотека и е постъпил в ЦСВП през 1988 г.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-01-27, last modified 2011-01-27


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL