Cod. D. Slavo 4: Служебен Миней, ХІV в. - От сбирката на Университетска библиотека, постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-075
 
Cited by: 0 records
 more