000018660 001__ 18660
000018660 037__ $$aSUDGTL-MSS-2011-075
000018660 245__ $$aCod. D. Slavo 4$$bСлужебен Миней, ХІV в.
000018660 300__ $$a1 лист и три полулиста от пергамент, 200/285 мм.
000018660 520__ $$a$$bХІV в.
000018660 590__ $$aПергамент: Жълтеникаво-кафяв, плътен и грубо обработен.$$b
000018660 8560_ $$fpateff@abv.bg
000018660 8564_ $$uhttp://sudigital.org/proekti/mss/slavyanski-rakopisi-ot-tssvp/cod.-d.-slavo-4/$$zURL
000018660 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18660/files/SUDGTL-MSS-2011-075.jpg
000018660 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18660/files/icon-SUDGTL-MSS-2011-075.gif$$xicon
000018660 909C4 $$d$$pОт сбирката на Университетска библиотека, постъпил в ЦСВП през 1988 г.
000018660 909CP $$sедноеров, безюсов правопис.
000018660 909CP $$tКиноварни заглавия и главни букви.
000018660 980__ $$aMSS
000018660 999C5 $$mДжурова, А., Велкова, Б., Велинова, В., Опис на славянските ръкописи от Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски", С., 2000, с. 15-16.$$o.