Cod. D. Slavo 4: Служебен Миней, ХІV в. - От сбирката на Университетска библиотека, постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-075
 
DEMOPIC_FILE file(s):