SUDGTL-MSS-2011-076

Cod. D. Slavo 5: Слежебен Миней, ХІV в.

Листа/страници: mult. p
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Едноеров, безюсов.

Материал
Пергамент: светъл и по-тънък.

Бележки и приписки


Разширено описание: Части от служба за ап. Петър. Личи началото на седма песен, а на обратната страна - слава за четвърти глас.


Време и начин на постъпления: От сбирката на Университетска библиотека, предоставени на ЦСВП през 1988 г.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-01-27, last modified 2011-01-27


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL