SUDGTL-MSS-2011-079

Cod. D. Slavo 8: Кратка българска история, ХІХ в.

Листа/страници: 12 листа, 172/105 мм.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Осъвременен правопис, с влияние на източни говори.

Палеография

Дата и място на възникване
ХІХ в.


Разширено описание: Един погледъ върху Българска та история.


Време и начин на постъпления: Ръкописът беше намерен в архива на проф. Иван Дуйчев в писмо от проф. Васил Захариев, подготвян е за издаване.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-01-28, last modified 2011-01-28


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL