SUDGTL-MSS-2011-081

Cod. D. Slavo 11: Тропари и кондаци за св. Иван Рилски, средата на ХІХ в. (след 1836 г.)

Листа/страници: 2 лиса., 178/113 мм., по 18-19 реда на страница
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Едноеров, едноюсов (църковнославянски).
Украса: Инициалите и началата на тропарите и кондаците са изписани с тъмночервено до виолетово мастило.

Палеография

Дата и място на възникване
Двата листа са намерени в архива на проф. Иван Дуйчев.

Материал
Хартия: светла, с ясно личащи вержори, без воден знак.

Бележки и приписки


Разширено описание: Части от службите за св. Иван Рилски, които са публикувани в изданието на Неофит Рилски от 1836 г. и вероятно са преписани оттам, като на места е нарушена последователността на песнопенията.
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-01-28, last modified 2011-01-28


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL