000018673 001__ 18673
000018673 037__ $$aSUDGTL-PICTURE-2011-088
000018673 041__ $$abul
000018673 245__ $$aСелище „Държавна сигурност“
000018673 260__ $$c1942
000018673 260__ $$aнеизвестно
000018673 260__ $$bбез издателство
000018673 300__ $$amult. p
000018673 500__ $$aСнимка на концентрационния лагер Кръсто поле през 1942 г., който е считан за най-големия концлагер за противници на тогавашния режим. Създаден е през август-септември 1941 г. в бившата казарма до с. Еникьой, Ксантийско. През 1943 г. там има около 1500 задържани. Имало е и женско отделение, което е съществувало само три седмици.  
000018673 520__ $$aСнимка на концлагера Кръсто поле, Размери на файла 1024х658, 492,1 КВ. Благодарности към доц. д-р Михаил Груев и Антон Иванов.
000018673 6531_ $$aСелище „Държавна сигурност“
000018673 6531_ $$aконцентрационни лагери
000018673 6531_ $$aКръсто поле
000018673 6531_ $$aЕникьой
000018673 6531_ $$aКсанти
000018673 6531_ $$aМВР
000018673 6531_ $$aрепресии
000018673 6531_ $$aтерор
000018673 6531_ $$aДържавна сигурност
000018673 6531_ $$aВтора световна война
000018673 6531_ $$aБългария, 1878-1944
000018673 6531_ $$aГърция
000018673 6531_ $$aсъпротива
000018673 6531_ $$aДържавна сигурност
000018673 6531_ $$aСъвременна история
000018673 6531_ $$aХХ век
000018673 6531_ $$a1940-1950
000018673 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000018673 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18673/files/SUDGTL-PICTURE-2011-088.jpg
000018673 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18673/files/icon-SUDGTL-PICTURE-2011-088.gif$$xicon
000018673 909C0 $$Y1942
000018673 980__ $$aPICTURE