SUDGTL-MSS-2011-091

Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ в.

Листа/страници: 1 лист., 310/188 мм.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Църковнославянски, среден нов полуустав, подражание на печатен шрифт. Мастилото е кафяво и червено.
Украса: Няма.

Палеография

Дата и място на възникване
краят на ХVІІІ в.

Материал
Хартия: тънка, жълтеникава, от украински произход, с воден знак "литери" MR.

Бележки и приписки
Няма.


Разширено описание: Фрагментът съдържа типикарски указания за вечернята на Великата събота преди Възкресение.


Време и начин на постъпления: Фрагментът е от сбирката на Университетска библиотека и е постъпил в ЦСВП през 1988 г.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-02-02, last modified 2011-02-02


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL