SUDGTL-MSS-2011-092

Cod. D. Slavo 14: Кратко житие на св. Климент Охридски, краят на ХІХ в.

Листа/страници: 8 листа, 206/165 мм.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Нов полуустав. Едноеров, безюсов.
Украса: Инициалите са с черния цвят на мастилото и са украсени с растителнии завършеци.

Палеография

Дата и място на възникване
край на ХІХ в.

Материал
Хартия, тънка, кафява и гладка, ясно личат хоризонталните вержори, няма воден знак.

Бележки и приписки
Няма.


Разширено описание: Кратко житие на св. Климент Охридски от Димитър Хоматиан.


Време и начин на постъпления: Постъпил в ЦСВП през 1986 г. от Университетска библиотека.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-02-02, last modified 2011-02-02


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL