SUDGTL-MSS-2011-094

Cod. D. Slavo 15: Кормчия (фрагмент), началото на ХVІ в.

Листа/страници: 1 лист, 257/175 мм.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Руски, с известно южнославянско (българско) влияние
Украса: Няма.

Палеография

Дата и място на възникване
ХVІ в., според писмото и правописа, може да се предположи, че паметникът произхожда от Московските писарски средища от ХVІ в.

Материал
Хартия: тънка, жълтеникава, със ситни вержори. Воден знак не е запазен.

Бележки и приписки
Няма.


Разширено описание: Фрагментът съдържа част от наставленията на св. Василий Велики за въздържанието и "отвержението" от брака, което е съществената част от Кормчията.


Време и начин на постъпления: Липсват точни данни къде е съхраняван ръкописа и по какъв начин е попаднал в личната сбирка на проф. Иван Дуйчев.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-02-03, last modified 2011-02-03


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL