SUDGTL-MSS-2011-109

Cod. D. Slavo 18: Псалтикия (Рилска) от 1873 г.

Листа/страници: 1+84+15 листа, 172/125 мм., по 10 реда писмо и 10 реда нотни начертания.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Църковнославянски.
Украса: Множество растително-геометрични инициали, оцветени с червено и зелено мастило.

Палеография

Дата и място на възникване
Рилски манастир 1873 г.

Материал
Хартия: плътна, нова, жълтеникава, от руски произход, без водни знаци.

Бележки и приписки


Разширено описание: Книгата е Псалтикия с хурмузиево-хрисантова нотация, само славянска и отразява основно рилската певческа концепция от последната четвърт на ХІХ в.


Време и начин на постъпления: В ЦСВП книгата е постъпила от колекцията на Университетска библиотека през 1988 г.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-02-10, last modified 2011-02-10


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL