SUDGTL-MSS-2011-110

Cod. D. Slavo 22: Сборник на йеросхимонах Спиридон, началото на ХІХ в.
Автор: йеросхимонах Спиридон

Листа/страници: 31+1 листа, 230/160 мм.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Църковнославянски, издържан ортографски в духа на школата на Паисий Величкович. Среден нов полуустав, близък до кирилския църковен печатен шрифт.
Украса: Малки плетенични заставки в бяло и червено на л. 1а, увенчана с кръстния мотив. Книгата е оформена по подражание на руските печанти издания от тази епоха.

Палеография

Дата и място на възникване
началото на ХІХ в.

Материал
Хартия: плътна, жълтеникава, с едри важори. Водни знаци: "Три луни" от 1809 г., "арбалет с литери" от 1810 г., "герб с профилна луна и литери" от 1821 г.

Бележки и приписки
Бележки на писача.


Разширено описание: Включва: Въпросът на духовници от Варатическия и Ръжкия манастир в Румъния, които се обърнали към Спиридон с молба да им даде разяснения за разпространената в края на ХVІІІ в. в румънските земи ерес наречена "умное делание". Оригинално съчинение на йеросхимонах Спиридон, насочено срещу възраждащия се през тази епоха исихастки мистицизъм и учението на монаха-русин Василий.


Време и начин на постъпления: Поподнал в колекцията на проф. Иван Дуйчев чрез проф. Васил Захариев.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-02-10, last modified 2011-02-10


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL