Published Article SUDGTL-ARTICLE-2011-051

АКО ИМАШЕ „АКО” В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

Иван Илчев

2006
Сдружение Анамнезис София

Описание: Статия, публикувана в електронното историческо списание "Анамнеза" (Анамнеза, Година I, бр. 1/2006, с.125-132 ). Автор: Проф. д.и.н. Иван Илчев, професор по Нова и съвременна балканска история в Катедра История на Византия и балканските народи, ИФ на СУ "Св. Климент Охридски".HTML и PDF файл.

Виж още:
Списание Анамнеза

Език: bul Страници: 66-70
Ключови думи: България, 1878-1944 ; Списание Анамнеза ; Анамнеза година I брой 1 2006 ; Съединение ; Източна Руменлия ; Катедра История на Византия и балканските народи ; Контрафактуална история ; Алтернативна история ; Нова история ; ХIХ век
Бележки: Диктумът, че в историята „ако” не съществува, е основна теза в историческото образование, втълпявана още на първокурсниците, която поне доскоро не беше подлагана на съмнение. Или по-скоро, съмненията в нея бяха третирани извисоко като лаицизъм, непознаване на свещените правила на историческото изследване, профанизиране или казано по-точно, опростачване на високата алабастрова кула на науката ни. Реалността, или това, което признаваме като реалност, ни е впримчила, хванала ни е за гушата, поставила ни е наочниците на безалтернативността и ние сме се вкопчили в нея с напразна надежда за познаваемостта й, за свеждането й до основни правила, които биха могли да бъдат поставени по лавиците на историческото моделиране, да бъдат надеждно затворени в затръшнатите чекмеджета на историческия процес. Смъртоносно сериозно се отнасяме към предмета на заниманията си. Изсушаваме го. Хербаризираме го. Заслужава ли подобно отношение историята? Не мисля. За мен лично възможността да погледнем към историята от ъгъл, който досега не сме вземали предвид. Нека да дам само два-три примера. Никога не сме сравнявали насоката на търговските потоци на северна България да речем и на южна и ролята на държавата след Освобождението при пренасочването или утвърждаването им? Не сме изследвали какво е било отношението на възрожденците, възвели източното наречие в ипостаса му на литературен български език към опитите на тези от запад, да запазят стойностите на своя говор в общонационалния. Не сме достатъчно убедителни при изследване на механизма на вземане на политически решения. И най-важното поставянето на подобни въпроси ще ни позволи едно по-разкрепостено отношение към нашата история, което може да доведе до неочаквани изводи.
Бележки: www.anamnesis.info

 

 Record created 2011-03-08, last modified 2011-03-08


Fulltext:
Download fulltext
PDF