Published Article SUDGTL-ARTICLE-2011-052

ТРАКИЙСКАТА И АНТИЧНАТА АРХЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОД: (ОПИТ ЗА ОБЗОР)

Тотко Стоянов ; Ивайло Лозанов

2006
Сдружение Анамнезис София

Описание: Статия, публикувана в електронното историческо списание "Анамнеза" (Анамнеза, Година I, бр. 1/2006, с.112-124 ). Автор: доц. д-р Тотко Стоянов, преподавател в Катедра Археология, ИФ на СУ "Св. Климент Охридски", гл, ас, Ивайло Лозанов, преподавател в Катедра Археология, ИФ на СУ "Св. Климент Охридски".HTML и PDF файл.

Виж още:
Списание Анамнеза

Език: bul Страници: 112-124
Ключови думи: България след 1989 ; Списание Анамнеза ; Анамнеза година I брой 1 2006 ; преход ; траки ; Античност ; Катедра Археология ; Стара история ; Археология ; Тракийска археология ; Антична археология
Бележки: Тoва изложение няма и не може да има претенците за изчерпателност. Ще се опитаме да представим някои основни насоки, респ. проблеми в развититето на археологията на тракийските земи от късната праистория до късната античност в последните 15 години. По силата на обективните дадености докладът съдържа публицистични нюанси, за сметка на изброяване на факти и статистика. Те могат да се открият в библиографските справки на специализираните ни издания. Много от тенденциите и явленията, посочени по-долу, се отнасят в голяма степен и за проучванията в областта на праисторията и средновековието, тъй като в много случаи археологическите проучвания на комплексни обекти и публикациите им са свързани и неотделими в общо исторически и институционален план . За праисторията 15 години са миг, за класическата античност 15 години са по-вече от времето, в което Александър побеждава и завладява Персия и изгражда на територията на половината от Стария свят империя, която слага началото на нова политическа и културна епоха - Елинизмът. За да се направи пълноценна оценка, стоейки на границата на изминалите 15 години, липсва необходимата дистанция, но съзнавайки важността на онова, което ще сторим като професионалисти (надяваме се) през следващите решителни и решаващи години, си струва опитът да се отговори на няколко основни (групи) въпроси: І. Какво предпостави и промени преходът в манталитета и изследователското поведение на археолозите- ІІ. Какво остана в миналото, какво запази своята стойност и какво ново дойде в условията за работа на колегията- ІІІ. Какво да запазим като подходи и практика и какво да променим с оглед на модерното развитие и реализация на колегията и обектите на изследване и социализация-
Бележки: www.anamnesis.info

 

 Записът е създаден на 2011-03-09, последна промяна на 2011-03-09


Пълен текст:
Сваляне на пълен текст
PDF