SUDGTL-AUDIO-2011-053

Интервю с Илия Димитров Желев

Георги Маринов

2011
МСЮЕ Окорш

Описание: Аудиозапис. Интервю с Илия Димитров Желев - Пуфтито, 88 г., с. Окорш, Дулово. Автор Георги Маринов, студент IV курс, специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ИФ на СУ. Вид на файла WMA. Размер 23 MB. Времетраене 25:05.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: България, 1878-1944 ; Румъния ; Северна Добруджа ; Добруджански въпрос ; Крайовска спогодба ; Окорш ; Башкьой ; Николае Балческу ; Катедра История на Византия и балканските народи ; теренни изследвания ; Памет ; Устна история
Бележки: Интервюто цели да маркира спомените на все още живите преселници от Северна Добруджа, за живота в Кралство Румъния, изселването и установяването в България.
Бележки: МСЮЕ

 

 Record created 2011-03-09, last modified 2011-03-09


Fulltext:
Download fulltext
WMA