SUDGTL-AUDIO-2011-056

Интервю с Кольо Ризов

Георги Маринов

2011
МСЮЕ Окорш

Описание: Аудиозапис. Интервю с Кольо Ризов, с. Окорш, Дулово. Автор Георги Маринов, студент IV курс, специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ИФ на СУ. Вид на файла WMA. Размер 24,4 MB. Времетраене 26:34.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: България, 1878-1944 ; Румъния ; Северна Добруджа ; Добруджански въпрос ; Крайовска спогодба ; Окорш ; Башкьой ; Николае Балческу ; Катедра История на Византия и балканските народи ; теренни изследвания ; Памет ; Устна история
Бележки: Интервюто цели да маркира спомените на все още живите преселници от Северна Добруджа, за живота в Кралство Румъния, изселването и установяването в България.
Бележки: МСЮЕ

 

 Record created 2011-03-10, last modified 2011-03-10


Fulltext:
Download fulltext
WMA