SUDGTL-AUDIO-2011-057

Интервю с баба Жечка

Георги Маринов

2011
МСЮЕ София

Описание: Аудиозапис. Интервю с баба Жечка, София. Автор Георги Маринов, студент IV курс, специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ИФ на СУ. Вид на файла WMA. Размер 23,3 MB. Времетраене 25:23.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: България, 1878-1944 ; Румъния ; Северна Добруджа ; Добруджански въпрос ; Крайовска спогодба ; София ; Башкьой ; Николае Балческу ; Катедра История на Византия и балканските народи теренни изследвания ; Памет ; Устна история
Бележки: МСЮЕ

 

 Record created 2011-03-10, last modified 2011-03-10


Fulltext:
Download fulltext
WMA