годишнина:
XII SUDGTL-MAGAZ-2011-126

Философски преглед
Главен редактор: проф. Димитър Михалчев
3
София
1940

Език: bul Страници: 112 Ключови думи: Философски преглед ; списание ; България ; Иван Хаджийски ; Орлин Василев ; Кръстина Гичева-Михалчева ; Константин Петканов ; Петър Мутафчиев
Ресурси

© SUDigital

Абстракт
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. Формат на файла - PDF. Размер на файла - 5,76 МВ.

Note: Списание "Философски преглед" има разнообразна тематика и съдържание. В периода 1929-1943 г. излизат 71 книжки от него. Сътрудници и автори в него са значими личности от българския интелектуален елит като: Александър Балабанов, Петър Бицилли, Мара Белчева, Боян Болгар, Тодор Влайков, Любомир Владикин, Венелин Ганев, Атанас Далчев, Иван Кинкел, Димо Казасов, Фани Попова-Мутафова, Петър Мутафчиев, Константин Петканов, Никола Сакаров, Александър Теодоров-Балан, Цеко Торбов, Иван Хаджийски и други. Конкретният брой съдържа следните материали: "1. Д[имитър] Михалчев - Същината на морала в научна светлина; 2. Ив[ан] Хаджийски - Психология на военната дисциплина; 3. Орлин Василев - Свобода и послушание; 4. Кръстина Гичева-Михалчева - Светогледът на К. Петканов отразен в неговите романи; 5. Критични отзиви (Петър Мутафчиев, Днешна България и духът на нашето Възраждане). Разглежда Д. Михалчев; 6. Философска книжнина."
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-03-24, last modified 2011-03-25


Fulltext:
Download fulltext
PDF