@article{Schnebel:18791,
   author    = "Carl Schnebel",
   title    = "Berliner Illustrirte Zeitung",
   year     = "1935",
   note     = "Berliner Ilustrirte Zeitung е вестник
           основан през 1891 г. В периода
           между двете световни войни се
           превръща във водеща медия в
           Германия. Заедно с Münchner Illustrierte
           Presse въвеждат нов стандарт във
           фотожурналистиката. След 1945 г.
           вестникът не излиза регулярно, а
           само по специални поводи, като
           например посещението на Кенеди
           през 1963 г. От 18 март 1984 г. под това
           име излиза неделният брой на
           Berliner Morgenpost. Конкретният брой с
           дата 07.02.1935 съдържа илюстративен
           материал с пропаганден характер
           отразяващ ежедневието на
           водещите фигури в Германския
           райх Хилтер и Гьоринг, материал,
           посветен на 70 годишнината от
           края на Гражданската война в САЩ,
           традиционната рубрика за хумор,
           карикатури и анекдоти, поредната
           част от също традиционния за
           такъв тип издания роман с
           продължение, реклами на
           козметични продукти, цигари,
           алкохол, автомобили и др.",
}