годишнина:
I SUDGTL-MAGAZ-2011-160

MEDIAEVALIA
Главен редактор: Красимира Гагова
2
София
2011

Език: bul Страници: 237 Ключови думи: научни списания ; MEDIAEVALIA ; MEDIAEVALIA година I книжка 2 2011 ; история ; издания на ИФ на СУ ; Катедра Стара история, тракология и средновековна история ; Средновековна история ; Медиавистика ; 2010-2020 ; XXI век
Ресурси

© SUDigital

Абстракт
MEDIAEVALIA, год. I, кн. 2 2011 г. Втори брой на това научно списание, издание на Катедра Стара история, тракология и средновековна история, ИФ на СУ "Св. Климент Охридски". Главен редактор прод. дин Красимира Гагова, редакционна колегия Васил Нинов, Георги Димов. ISSN: 1314-2755. Адрес за кореспонденция: editorial@mediaevalia.eu Формат на файла - PDF. Размер на файла 4,5 МВ.

Виж още:
MEDIAEVALIA

Note: Съдържание на броя: СЪДЪРЖАНИЕ: Статии Красимира Гагова Една вяра – два свята Веселка Гъркова Дворът на Карл Велики като управленческа институция в съчинението на архиепископ Хинкмар “de ordine palatii“ (882 г.) /първа част/ Евгени Николов Обратът в Първата война за шотландска независимост – 1309-1314 г. Калин Йорданов Нов поглед към битката при Адрианопол (Военният ресурс на ранната Латинска империя и кампанията от април 1205 г.) Александър Заралиев Ролята на Тевтонския Орден (1211-1225) за развитието на градовете в Бурценланд и Трансилвания Извори Александър Заралиев Синопсис в превод на Новгородската първа летопис старши и младши извoд (редакция) Археология, нумизматика и епиграфика Георги Димов Проблеми на византийското сребърно монетосечене. Причините за появата на василикона при Андроник II Палеолог (1282 – 1328)
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-05-03, last modified 2011-05-03


Fulltext:
Download fulltext
PDF