SUDGTL-BOOK-2011-076

Илинденско въстание

Дино Г Кьосев

1952
Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт София

Описание: Пропагандна история на Илиденското въстание. Автор Дино Кьосев. Автор послеслов - Христо Калайджиев. Файл PDF. Размер на файла 2,96 МВ.
Език: bul Страници: 137
Ключови думи: въстания ; пропаганда ; Илинденско въстание ; Македония ; македонизъм ; македонски въпрос ; сталинизъм ; титовизъм ; НОД ; България, 1944-1989 ; България, 1878-1944 ; социализъм ; комунизъм ; Йосип Броз Тито (1892-1980) ; ФНРЮ ; Югославия ; Тито-Сталин конфликт ; Студена война ; Нова история ; Съвременна история ; 1900-1910 ; 1950-1960 ; ХХ век
Бележки: СЪДЪРЖАНИЕ: Първа глава. ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНО-ОДРИНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОРГАНИЗАТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ, 3; Втора глава. СОЛУНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВЪСТАНИЕ, 15; Трета глава. КЪМ ВЪСТАНИЕ, 37; Четвърта глава. ИЛИНДЕН В БИТОЛСКИ ВИЛАЕТ, 57; Пета глава. ВЪСТАНИШКИ ДВИЖЕНИЯ В ДРУГИТЕ ВИЛАЕТИ, 81; Шеста глава. РАВНОСМЕТКА НА ВЪСТАНИЕТО, 90; Седма глава. ИЛИНДЕНСКИТЕ ЗАВЕТИ ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАТ, 108; Приложение I, 120; Приложение II, 122; Приложение III, 129; Послеслов - Христо Калайджиев, 134;
Бележки: Лична библиотека Михаил Груев

 

 Record created 2011-05-04, last modified 2011-05-04


Fulltext:
Download fulltext
PDF