SUDGTL-BOOK-2011-083

Сталин Сборник

Георги Димитров и други

1949
Издателство на Съюза на българо-съветските дружества София

Описание: Пропаганден сборник в чест на 70-годишнината на Сталин. Файл PDF. Размер на файла 5.30 МВ.
Език: bul Страници: 287
Ключови думи: пропаганда ; биографии ; култ към личността ; България, 1944-1989 ; СССР ; Българо-съветска дружба ; лидери ; Сталин ; сталинизъм ; социализъм ; комунизъм ; юбилеи ; годишнини ; Нова история ; Съвременна история ; ХХ век ; 1940-1950
Бележки: Съдържание: Предговор, 5; Статии за Сталин, 7; Стихове за Сталин, 147; Преводи, 175; Български поети, 187; Спомени и разкази за Сталин, 211;
Бележки: Катедра История на Византия и балканските народи

 

 Record created 2011-05-05, last modified 2011-05-05


Fulltext:
Download fulltext
PDF