@article{n.a.:18819,
   author    = "n.a.",
   title    = "Das Buch für Alle: Chronik der Gegenwart",
   year     = "1903",
   note     = "Das Buch für Alle е илюстрован
           образователен и развлекателен
           месечник за цялото семейство.
           Излиза от 1866 до 1935 г. Конкретният
           брой съдържа научно-популярни
           статии, обзор на новините, романи
           с продължение и разкази,
           хумористична страница, "пощенска
           кутия", реклами, множество
           рисунки и фотографии.",
}