SUDGTL-MAPS-2012-001

Древните Балкани, IV век
Б.и.
Б.м.и.
Б.г.и.

Език: eng Страници: 1 Ключови думи: Антична история ; История на Стария свят ; Късна античност ; Античност ; Балкански полуостров ; Римска империя ; Византия ; Източна Римска империя ; Норикум ; Далмация ; Панония ; Мизия ; Македония ; Дардания ; Превалитана ; Епир ; Тракия ; Италия ; Язиги ; Готи ; IV век
Ресурси© SUDigital

Абстракт
Размер на файла 1115х845. Тип файл PNG.

Note: Спорна карта, представяща част от „балканските“ провинции на Римската империя.
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2012-01-13, last modified 2012-01-13


Fulltext:
Download fulltext
PNG