000018916 001__ 18916
000018916 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2012-022
000018916 041__ $$abul
000018916 100__ $$aСенека
000018916 245__ $$aДо Серен за спокойствието на духа
000018916 260__ $$c1987
000018916 260__ $$aСофия
000018916 260__ $$bНаука и изкуство
000018916 300__ $$amult. p
000018916 520__ $$aТекст на етическото послание "До Серен за спокойствието на духа"  от латинския писател Луций Аней Сенека (І в. сл.Хр.), превод на Анна Николова, дигитална обработка на проект Romulus Bulgaricus на Катедрата по класическа филология към СУ "Св. Климент Охридски" 
000018916 596__ $$aRomulus Bulgaricus
000018916 6531_ $$aантични автори 
000018916 6531_ $$aлатински
000018916 6531_ $$aлатинска литература 
000018916 6531_ $$aантичност 
000018916 6531_ $$aантична литература  
000018916 6531_ $$aфилософия
000018916 6531_ $$aетика
000018916 6531_ $$aписма
000018916 6531_ $$aпреводи на български
000018916 700__ $$aАнна Николова (прев.)
000018916 8560_ $$fmariabaramova@gmail.com
000018916 8564_ $$uhttp://romulus-bg.net/?page=text&prevod_id=108&proizvedenie_id=30631$$zURL
000018916 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18916/files/SUDGTL-BOOK-2012-022.gif
000018916 909C0 $$Y1987
000018916 980__ $$aBOOKA44