SUDGTL-BOOK-2012-026

КРЪСТЕ П. МИСИРКОВ И ЗА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТИ В МАКЕДОНИЯ : ИЛИ ДРУГИЯ КРЪСТЕ МИСИРКОВ (ОПИТ ЗА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА)

Веселин Трайков

2000
НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ София

Описание: Електронно издание на книгата на проф. Веселин Трайков, пуликувано на сайта на ПРОМАКЕДОНИЯ. Тук е качен jpg файл на корицата. По-долу има линк към публикацията, която може да се чете от въпросния сайт.

Виж още:
ПРОМАКЕДОНИЯ

Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: България, 1878-1944 ; Македония ; Русия ; Сърбия ; Национализъм ; македонизъм ; Кръсте Мисирков ; Веселин Трайков ; Григор Велев ; пропаганда ; Нова история ; ХХ век ; 2000-2010 ; външна препратка
Бележки: Съдържание на книгата: Предговор - проф. д-р Григор Велев 1. Увод 2. Кратки биографични сведения 3. Мисирков в българската и други литератури. Оценки 4. Научна и публицистична дейност на Мисирков 5. Противоречия във вижданията на Мисирков а. Българи ли са македонците б. Въпросът за македонския език в. Въпроси на фолклора 6. Други проблеми, засягани от Мисирков а. Сърбофобия б. Контрастът със сръбската тирания в Македония. Права и задължения на македонците в България в. Изграждане на свободна Македония като Швейцария на Балканите г. Критично отношение към българската политика 7. Самокритично отношение към собствените лъкатушения при Мисирков 8. Причини за идейните лъкатушения у Мисирков а. Сръбският "македонизъм" на Новакович б. Руската политика 9. Опити за обективна оценка на Мисирков 10. Истинският Мисирков. Може ли той да бъде определен?
Бележки: ПРОМАКЕДОНИЯ

 

 Record created 2012-02-24, last modified 2012-02-25


Fulltext:
Download fulltext
JPG