000018929 001__ 18929
000018929 037__ $$aSUDGTL-MAPS-2012-006
000018929 041__ $$aeng
000018929 245__ $$aRoman Empire in AD 125 [Римскатa империя през 125 г. сл. Хр.]
000018929 260__ $$cБ.г.и
000018929 260__ $$aБ.г.и.
000018929 260__ $$bБ.и.
000018929 300__ $$amult. p
000018929 520__ $$aТип файл PNG. Размери на файла 1917x1563, 4,31 MB. 
000018929 6531_ $$aРимска империя
000018929 6531_ $$aРим
000018929 6531_ $$aПринципат
000018929 6531_ $$aСтара история
000018929 6531_ $$aАнтичност
000018929 6531_ $$aII век
000018929 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000018929 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18929/files/SUDGTL-MAPS-2012-006.png
000018929 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18929/files/icon-SUDGTL-MAPS-2012-006.gif$$xicon
000018929 909C0 $$YБ.г.и
000018929 980__ $$aMAPS