SUDGTL-BOOK-2012-033

КРИЗИТЕ В ИСТОРИЯТА: ХVІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2009 Г.

Владимир Станев – съставител ; Димитър Митов ; Деяна Гарчева ; Теодор Димитров ; Ивана Христова ; Васил Нинов ; Владислав Иванов ; Антоан Тонев ; Пенчо Пенчев ; Светослав Маноилов ; Йордан Симов ; Полина Цокова ; Йорданка Янчева ; Чавдар Митов ; Пламена Стоянова ; Искра Баева ; Евгения Калинова ; Ирина Якимова ; Георги Ковачев ; Кабалан Мукарзел ; Лили Грозданова ; Константин Голев ; Александър Заралиев ; Цветан Радулов ; Цветелина Харалампиева ; Люба Софрониева

2011
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „Акад . Йордан Иванов ” – КЮСТЕНДИЛ, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ София

Описание: Файлът съдържа сборник с доклади от ХVІ-те Кюстендилски четения, проведени през 2009 г. на тема "КРИЗИТЕ В ИСТОРИЯТА". Формат на файла - PDF. Размер на файла - 2,79 МВ.
Език: bul Страници: 368
Ключови думи: ХVІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2009 Г. ; КРИЗИТЕ В ИСТОРИЯТА ; Владимир Станев ; Димитър Митов ; Деяна Гарчева ; Теодор Димитров ; Ивана Христова ; Васил Нинов ; Владислав Иванов ; Антоан Тонев ; Пенчо Пенчев ; Светослав Маноилов ; Йордан Симов ; Полина Цокова ; Йорданка Янчева ; Чавдар Митов ; Пламена Стоянова ; Искра Баева ; Евгения Калинова ; Ирина Якимова ; Георги Ковачев ; Кабалан Мукарзел ; Лили Грозданова ; Константин Голев ; Александър Заралиев ; Цветан Радулов ; Цветелина Харалампиева ; Люба Софрониева
Бележки: СЪДЪРЖАНИЕ: Димитър Митов - Кризата на Ханибаловата война и противодействието на злоупотребите с военни доставки...7; Деяна Гарчева - „Кризата през ІІІ век“ и политиката на Галиен в Хронография на Йоан Малалас...35; Теодор Димитров - Юстиниановата чума (541–748) и нейното влияние върху демографския профил на византийското общество...45; Ивана Христова - Природни катаклизми и история...56; Васил Нинов - Няколко бележки относно кризата от 1238 г. и Унгарския кръстоносен проектопоход срещу България...65; Владислав Иванов - Рицарите хоспиталиери от Родос и кризата на балканските християнски държави между битката при Никопол и мирния договор от Галиполи (1396–1403)...77; Антоан Тонев - Конфликтът между Тевтонския орден и Полско-литовската държава през 1409–1410 г. и някои интересни аспекта около битката при Таненберг...95; Пенчо Пенчев - Криза и корупция – българският модел в края на ХІХ и началото на ХХ век...112; Светослав Маноилов - Сборникът „Вехи“ и кризата на руската интелигенция в началото на ХХ век...135; Йордан Симов, Полина Цокова - Българското образование в Македония 1915–1918 г. – (не)преодоляната криза...149; Йорданка Янчева - Православното християнско братство „Св. Иван Рилски“, гр. Кюстендил 1918–1940 г. – необходимост в следвоенната криза...163; Чавдар Митов - Депортацията на част от севернокавказките народи в годините на Втората световна война...174; Пламена Стоянова - Проблемът с неграмотността сред циганското население на България (1944–1989)...190; Искра Баева - Малки кризи след голямата: Чехословакия след 1968 г....206; Евгения Калинова - Българо-турските отношения през първата половина на 80-те години на ХХ век – пътят към кризата...219; Ирина Якимова - България в края на 80-те години на ХХ век – в търсене на изход от икономическата криза...237; Георги Ковачев - Иван Дуйчев между идеализма и идеологията, пропагандата и политическата (не)целесъобразност. Последици от съпричастността му към висшето общество...248; Кабалан Мукарзел - Навуходоносор II и Първата обсада на Йерусалим в 597 г. пр. Хр....260; Лили Грозданова - Кризата в Рим през ІІІ в. сл. Хр.: основни проблеми на периода 244–253 г....282; Константин Голев - Номадският удар...291; Александър Заралиев - Криза на авторитета в Ливония през първата половина на ХІІІ век...303; Цветан Радулов - Хигиена по време на криза. Османският балкански случай 1789–1807 г....318; Цветелина Харалампиева - Кризата в Нагорни Карабах като обект на геополитическите реалности в международната политика...330; Люба Софрониева - Вендетата като криза на албанското общество след 1990 г....343.

 

 Record created 2012-05-30, last modified 2012-05-31


Fulltext:
Download fulltext
PDF