000018934 001__ 18934
000018934 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2012-034
000018934 041__ $$abul
000018934 100__ $$aХристо Беров – съставител
000018934 245__ $$aПРОВАЛИТЕ В ИСТОРИЯТА$$bХVІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2010 Г.
000018934 260__ $$c2012
000018934 260__ $$aСофия
000018934 260__ $$bРЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „Акад . Йордан Иванов ” – КЮСТЕНДИЛ, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
000018934 300__ $$a348
000018934 500__ $$aСЪДЪРЖАНИЕ: Кабалан Мукарзел - Сведението у Херодот I. 77 за провала на антиперсийската коалиция през VI в. пр. Хр. в исторически план...6; Деяна Гарчева - „Персийските“ унижения на Валериан след поражението от 260 г. Гледните точки на късноантичните писатели...25; Димитър Митов - Формирането на коалицията срещу Западнотюркския каганат и нейния провал (30-те – 60-те години на VII в.)...37; Веселка Гъркова - Последните Меровинги или краят на династията през VІІ–VІІІ в....42; Георги Димов - Провалите и фалшификациите във византийската монетна политика през X в. Тетартерон и диотетартетон номизма...60; Васил Нинов - За един провален брак и един неуспешен политически съюз – отношенията между Капетинги и Плантдженети през втората половина на XII в. ...68; Янко Христов - Бележки за възрастовата граница и военните набори в българската държава през късния IХ – началото на Х в. Kонкретен исторически казус...82; Александър Заралиев - „Провал“ на папската политика и на кръстоносната агресия в Ливония във втората четвърт на ХІІІ в....92; Пламен Павлов - Цар Константин Асен (1257–1277) във фокуса на предубедеността...106; Владислав Иванов - „Гръцкият“ проект на ордена на св. Йоан Йерусалимски...113; Цветан Радулов - Пътуването като премеждие. Европейските пътешественици и техните проблеми на Балканите, ХVІ–ХVІІІ в....135; Пламен Велев - Хабсбургската военна граница XVI–XVII в. Плюсовете и минусите на една отбранителна стратегия...145; Тина Георгиева - Полският препъни-камък пред славянската мисия на Русия...153; Алексей Стамболов -Учредяването на Българската екзархия – успех или провал?...168; Камелия Божилова - Дейността на д-р Иван Василиевич Гримм като генерал-инспектор по санитарната част по време на Гражданските медицински закони (1881–1883 г.)...179; Зорница Велинова-Тренчева - Теория и практика на електрификацията в Белград и София. Началото...187; Александър Узелац - Барон Унгерн – живот, пад, легенда...197; Даниела Ташева - Провалът на деветнадесетомайските идеи за радикално обществено-политическо преустройство на България...216; Ангел Николов Обреченият опит на проф. В. Н. Бенешевич да вземе участие в ІV Международен конгрес по византийски изследвания (София, 1934 г.)...229; Йорданка Янчева - Дружество „Майчина любов“, Кюстендил (1873–1945 г.) – между провалите и успехите...236; Мариан Гяурски - Провалената съветизация в българския спорт (1944–1957 г.)...245; Пламена Стоянова - Преименуване на циганите мюсюлмани в България...252; Ирина Якимова - Перестройката в СССР – ново начало или предизвестен провал...269; Искра Баева - Провал ли е преходът в България и в Източна Европа?...275; Диана Иванова - Провалът на Полската обединена работническа партия (ПОРП) на изборите през юни 1989 г....290; Бисер Нушев - „Плавният преход“ – икономическата политика на правителството на Жан Виденов...297; Цветелина Харалампиева - ОССE и разрешаването на Нагорно-Карабахския конфликт – непризнатият провал...308; Ива Венкова - Провалът на европейското единство: японо-европейските отношения и иракската криза (края на 2002 г. – началото на 2003 г.)...322; Димитър Петров - „Рак с галопиращи метастази“. Етнополитическата ситуация в република Македония (2001–2007 г.)...337.
000018934 520__ $$aФайлът съдържа сборник с доклади от ХVІІ-те Кюстендилски четения, проведени през 2010 г. на тема "ПРОВАЛИТЕ В ИСТОРИЯТА". Формат на файла - PDF. Размер на файла - 2,98 МВ.
000018934 6531_ $$aХVІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2010 Г.
000018934 6531_ $$aХристо Беров
000018934 6531_ $$aКабалан Мукарзел
000018934 6531_ $$aДеяна Гарчева
000018934 6531_ $$aДимитър Митов
000018934 6531_ $$aВеселка Гъркова
000018934 6531_ $$aГеорги Димов
000018934 6531_ $$aВасил Нинов
000018934 6531_ $$aЯнко Христов
000018934 6531_ $$aАлександър Заралиев
000018934 6531_ $$aПламен Павлов
000018934 6531_ $$aВладислав Иванов
000018934 6531_ $$aЦветан Радулов
000018934 6531_ $$aПламен Велев
000018934 6531_ $$aТина Георгиева
000018934 6531_ $$aАлексей Стамболов
000018934 6531_ $$aКамелия Божилова
000018934 6531_ $$aЗорница Велинова–Тренчева
000018934 6531_ $$aАлександър Узелац
000018934 6531_ $$aДаниела Ташева
000018934 6531_ $$aАнгел Николов
000018934 6531_ $$aЙорданка Янчева
000018934 6531_ $$aМариан Гяурски
000018934 6531_ $$aПламена Стоянова
000018934 6531_ $$aИрина Якимова
000018934 6531_ $$aИскра Баева
000018934 6531_ $$aДиана Иванова
000018934 6531_ $$aБисер Нушев
000018934 6531_ $$aЦветелина Харалампиева
000018934 6531_ $$aИва Венкова
000018934 6531_ $$aДимитър Петров
000018934 700__ $$aКабалан Мукарзел
000018934 700__ $$aДеяна Гарчева
000018934 700__ $$aДимитър Митов
000018934 700__ $$aВеселка Гъркова
000018934 700__ $$aГеорги Димов
000018934 700__ $$aВасил Нинов
000018934 700__ $$aЯнко Христов
000018934 700__ $$aАлександър Заралиев
000018934 700__ $$aПламен Павлов
000018934 700__ $$aВладислав Иванов
000018934 700__ $$aЦветан Радулов
000018934 700__ $$aПламен Велев
000018934 700__ $$aТина Георгиева
000018934 700__ $$aАлексей Стамболов
000018934 700__ $$aКамелия Божилова
000018934 700__ $$aЗорница Велинова–Тренчева
000018934 700__ $$aАлександър Узелац
000018934 700__ $$aДаниела Ташева
000018934 700__ $$aАнгел Николов
000018934 700__ $$aЙорданка Янчева
000018934 700__ $$aМариан Гяурски
000018934 700__ $$aПламена Стоянова
000018934 700__ $$aИрина Якимова
000018934 700__ $$aИскра Баева
000018934 700__ $$aДиана Иванова
000018934 700__ $$aБисер Нушев
000018934 700__ $$aЦветелина Харалампиева
000018934 700__ $$aИва Венкова
000018934 700__ $$aДимитър Петров
000018934 8560_ $$fhristo.berov@gmail.com
000018934 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18934/files/SUDGTL-BOOK-2012-034.pdf
000018934 909C0 $$Y2012
000018934 980__ $$aBOOKA44