SUDGTL-ARTICLE-2013-082

Тракийската и античната археология в България в годините на преход (опит за обзор): Във: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, София, 10–11 ноември 2004 г. (Състав. Искра Баева, Пламен Митев)

Тотко Стоянов ; Ивайло Лозанов

2006
Унив. изд. „Св. Климент Охридски” София

Описание: Статия
Език: bul Страници: 68-79
Ключови думи: Археология ; България ; Късна античност ; тракийски земи ; праистория ; Средновековие
Бележки: Представят се някои основни насоки и проблеми в развитието на археологията на тракийските земи от късната праистория до Късната античност през последните 15 години (доклада е прочетен през 2004 г.). Статията съдържа по-малко изброяване на факти и статистика, тъй като те могат да бъдат открити в библиографските справки на специализираните издания. Отбелязва се, че много от тенденциите и явленията се отнасят в голяма степен и за проучванията в областта на праисторията и Средновековието, тъй като в много случаи археологическите проучвания на комплексни обекти и публикациите им са свързани и неотделими в общо исторически и институционален план.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 7476

 

 Record created 2013-03-22, last modified 2013-03-22


Fulltext:
Download fulltext
JPG