SUDGTL-ARTICLE-2013-160

Диосполис в Тракия: Във: Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov (Studia Archaeologica, Suppl. IV)

Ивайло Лозанов

2005
n. a. София

Описание: Статия
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: археология ; Римска империя ; Тракия ; градове ; Диосполис
Бележки: Статията е посветена на римския град Диосполис в провинция Тракия, съществувал в периода IV- нач. на VII в. Авторът публикува каменен надпис с името на града, открит в землището на с. Горно Белево. Тъй като името и някои от характеристиките града са известни от писмените извори, но местоположението му е несигурно, авторът прави опит за локализацията му. Сравнена е наличната информация на Диосполис с тази за Кабиле, Карасура и средновековна Констанция в опит да се отъждестви късноримският град с някои от изброените селища. Така авторът изказва предположение, че Диосполис най-вероятно е идентичен с археологическия обект, познат като Карасура – известна пътна станция от III-VI в. по пътя Филипополис-Берое.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. - Сп 16

 

 Record created 2013-03-30, last modified 2014-02-19


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL