SUDGTL-ARTICLE-2013-398

Юлий Обсеквенс. Книга за поличбите от годината на основаването на града: Във: Jubilaeus. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. (Съст. Константин Бошнаков, Диляна Ботева)

Димитър Митов

2002
n. a. София

Описание: Статия
Език: bul Страници: 399-419
Ключови думи: история ; Античност ; Рим ; Римска империя ; анали ; Юлий Обсеквенс
Бележки: Публикацията съдържа първия български превод от латински на труда на Юлий Обсеквенс „Книга за поличбите от годината на основаването на града“. Запазените глави от текста обхващат периода от 190 г. пр. Хр. до 11 г. пр. Хр, а жанрът, към който Обсеквенс се придържа, е този на понтификалните анали, т.е. изложение по консулски години на събитията, които жреците-понтифекси приемали за значими и достойни за запис. Д. Митов прави и опит за приблизително датиране на текста и кратък преглед на историографията по въпроса.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. - 3391

 

 Record created 2013-05-12, last modified 2013-05-21


Fulltext:
Download fulltext
JPG