SUDGTL-BOOK-2013-407

История на Сарафово 1913-1922-2002

Тодор Мишев

2003
n. a. София

Описание: Монография
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: история ; Сарафово ; бежанци ; Тракия ; 1922-2002
Бележки: Монографията проследява историята на Сарафово от създаването на селището от тракийските бежанци след Първата световна война до 2002 г. Изследвани са теми като политическото и административното развитие, социалното положение на населението, строителството и благоустройството, както и проблемите на просветата, културата и религията в Сарафово в периода 1922-2002 г. Специална глава е посветена на инж. Стоимен Сарафов – т.нар. „спасител на бежанците“, виден инженер, администратор и благодетел от първата половина на XX в., на когото е кръстено селището. В книгата са включени и няколко статии, дело на жители на Сарафово, които засягат теми от неговата история и култура.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. - 5054

 

 Record created 2013-05-12, last modified 2013-05-21


Fulltext:
Download fulltext
JPG