SUDGTL-BOOK-2013-408

Образование и култура в Сарафово 1913-1922-2002 г. (регионалните измерения на историческата дидактика)

Тодор Мишев

2003
София

Описание: Монография
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: история ; историческо образование ; култура ; историческа дидактика ; Сарафово ; бежанци
Бележки: В монографията се проследява историята и дейността на културно-просветните институции в едно бежанско селище, каквото е Сарафово. От друга страна се изследва в историко-дидактически план влиянието на самата историческа наука и пропагандата на историята върху живеещите в него хора. Изследването обхваща един определен период – 1922-2002 г., т.е. от създаването на селището до момента на изследването. В отделни глави е разгледана историята на самите институции – детската градина, училище „Христо Ботев“ и читалището. Като отделна глава е обособено и изследването на народния учител Георги М. Казаков, чиято училищна и читалищна дейност през годините 1925-1983 г. спокойно може да се определи като възрожденска.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. - 5292

 

 Record created 2013-05-12, last modified 2013-05-21


Fulltext:
Download fulltext
JPG