SUDGTL-BOOK-2013-409

Покрайнини в центъра на Балканите: Западните покрайнини 1990-1995 (историко-дидактическо изследване)

Тодор Мишев

2003
n. a. София

Описание: Монография
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: история ; дидактика ; образование ; Западни покрайнини
Бележки: В монографията се изследва мястото на Западните покрайнини в многото учебници и учебни помагала по история. Анализират се количествените измерения на неговото присъствие и мотивите за отсъствието му. В рамките на историко-дидактическите измерения на темата се търсят училищните и извънучилищните фактори за функционирането на българското национално самосъзнание в Западните покрайнини. За пръв път в българската историко-дидактическа и методическа литература се изследва историко-понятийната същност на темата в обществените дискусии и училищното историческо образование. Търсят се адекватните понятия на вече доказаните исторически факти, както и понятията, чрез които с историята се манипулира, и тя самата частично се видоизменя в съзнанието на съвременниците. В последната глава на изследването авторът търси съвременното единство между фактите от историята, тяхната дидактическа същност и обществено-политическите влияния върху анализа на историята, като Западните покрайнини са изследвани в качеството си на реално историческа и обществено-психологическа граница между България и Сърбия.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. - 5293

 

 Record created 2013-05-12, last modified 2013-05-21


Fulltext:
Download fulltext
JPG