SUDGTL-BOOK-2013-410

Националното историческо образование: Национална конференция, 14-15 май 2005 г., Велико Търново

Тодор Мишев ; Кина Котларска

2005
Фабер Велико Търново

Описание: Сборник
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: история ; историческо образование ; методика ; дидактика
Бележки: Сборникът разглежда три важни дидактически проблема. Първият е за историята на историческото образование. Вторият обхваща актуалните проблеми на училищното историческо образование. Третият е за дидактическите функции на историята и обществото. Взаимно свързани, историческото, методическото и дидактическото направление в историческото образование дават възможност за излизане от тесните рамки на схоластичната методика. Така се откриват възможности за търсене на по-широки пространства и интердисциплинарни връзки, за запълване междинните научни ниши между сродни на историята знания.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. - 6396

 

 Record created 2013-05-12, last modified 2013-05-21


Fulltext:
Download fulltext
JPG