SUDGTL-BOOK-2013-426

Поглед към Новото време: Европа през ХVІ – ХVІІІ век

Петко Петков

2001
Университетско Издателство „Св. Климент Охридски“ София

Описание: Монография
Език: bul Страници: 208
Ключови думи: история ; ХVІ – ХVІІІ в. ; Европа ; САЩ ; Испания ; Нидерландия ; Англия ; Франция ; германски земи ; Русия ; Реформация ; Просвещение
Бележки: В монографията е поставен акцент върху изследването на основните събития в държавите от Стария континент през периода ХVІ – ХVІІІ век, които оформят хода на европейската цивилизация. Историческите процеси в Испания, Нидерландия, Англия, Франция, германските земи, Русия и раждането на Съединените американски щати излизат на преден план. Едновременно с това са проследени в общоевропейски план развитието на икономиката, социалните структури и политическите системи. Отделено е специално място на някои общи за Европа процеси като Реформацията и Просвещението.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. - 3003

 

 Record created 2013-05-12, last modified 2013-05-21


Fulltext:
Download fulltext
JPG