SUDGTL-BOOK-2013-448

Византия: Лекционен курс

Георги Бакалов

2006
Унив. изд. „Св. Климент Охридски” София

Описание: Монография
Език: bul Страници: 514 с.
Ключови думи: История ; Византия ; Югоизточна Европа ; лекции ; император ; Църква ; Държава ; българи ; руси ; сърби ; италианци ; влахо-молдовци ; религия ; християнство ; култура ; бит ; всекидневие ; цивилизация ; византийци
Бележки: Курсът от лекции е съставен тематично. Подбрани са най-типичните изяви от хилядолетния живот на византийската цивилизация в областта на културната и политическата история, на ежедневието и духовния живот. Акцентът пада върху ранно- и средновизантийския период, когато империята е фактор в политиката на Югоизточна Европа и Леванта. Отделено е внимание и на последните десетилетия от историческото съществуване на Византия, както и на нейната култура, която я надживява и продължава да оказва въздействие върху регионалните култури на италианци, българи, сърби, влахо-молдовци и руси. Основната задача на лекционния курс е не толкова да представи поредица от факти и събития, колкото да създаде усещане за духа на византийската цивилизация.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 6921

 

 Record created 2013-06-03, last modified 2013-06-12


Fulltext:
Download fulltext
JPG