SUDGTL-BOOK-2013-484

ДЕБАТИ И ПРОБЛЕМИ В МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА: ХVІІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2011 Г.

Владимир Станев – съставител ; Антоан Тонев ; Янко Христов ; Георги Димов ; Георги Канев ; Ивелина Машева ; Боряна Антонова ; Валери Колев ; Деяна Кръстева ; Цветомира Антонова ; Венета Хинковска ; Даниела Ташева ; Владимир Станев ; Камелия Божилова ; Бисер Банчев

2013
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „Акад . Йордан Иванов ” – КЮСТЕНДИЛ, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ Кюстендил-София

Описание: Файлът съдържа сборник с доклади от ХVIІІ-те Кюстендилски четения, проведени през 2011 г. на тема "ДЕБАТИ И ПРОБЛЕМИ В МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА". Формат на файла - PDF. Размер на файла - 2,31 МВ.
Език: bul Страници: 212
Ключови думи: ХVІІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2011 ; ДЕБАТИ И ПРОБЛЕМИ В МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА ; Антоан Тонев ; Янко Христов ; Георги Димов ; Георги Канев ; Ивелина Машева ; Боряна Антонова ; Валери Колев ; Деяна Кръстева ; Цветомира Антонова ; Венета Хинковска ; Даниела Ташева ; Владимир Станев ; Камелия Божилова ; Бисер Банчев
Бележки: СЪДЪРЖАНИЕ: Антоан Тонев, Заселването на славяните на Балканите – нов поглед към един стар проблем, с. 5; Янко Христов, За един (недоо)ценен исторически извор, с. 21; Георги Димов, Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи под византийско владичество (ХІ–ХІІ в.). Опит за историографски преглед, с. 41; Георги Канев, Първичните приписки като градиво за душевността на средновековния български монах (X–XIV в.), с. 57; Ивелина Машева, Историографски традиции и „бели полета“ в историята на жените през Възраждането – женската трудова заетост, с. 69; Боряна Антонова, Тайната мисия на шпионина-патриот Светослав Сапунов през декември 1869–януари 1870 г., с. 84; Валери Колев, Възникване на политическите партии в България след Освобождението, с. 118; Деяна Кръстева, „Оксидент“ експрес. Железниците и модернизацията на Балканите в българската историография, с. 129; Цветомира Антонова, Рецепцията на Октомврийската революция и болшевизма в Русия в българския църковен дискурс в началото на 20-те години на ХХ век, с. 138; Венета Хинковска, Възгледите на професор Стефан Киров за конституционното устройство на българската държава, с. 162; Даниела Ташева, Владимир Станев, Акция „Неудобните“: Деветнадесетомайците срещу ВМРО в оценките на съвременниците и на историографията, с. 172; Камелия Божилова, Българският лекарски съюз – тясно специализирана професионална организация или обществен фактор през периода 1901 – 1947 г., с. 192; Бисер Банчев, „Неволни“ грешки при представянето на трагедията в Сребреница, с. 198

 

 Record created 2013-06-12, last modified 2013-06-13


Fulltext:
Download fulltext
PDF