SUDGTL-ARTICLE-2013-535

Бележки върху развитието на Филипопол в ранната история на Римска Тракия (І в. – първа четвърт на ІІ в.): Във: ГСУ, ИФ, Специалност Археология, 3 [за 2002]

Ивайло Лозанов

2006
Унив. изд. "Св. Климент Охридски" София

Описание: Статия
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: Археология ; култура ; Тракия ; Филипопол ; Пловдив ; административна уредба ; І в. ; ІІ в. ; Траяново-Хадриановата реформа ; стратегии
Бележки: В статията се разглеждат археологическите, епиграфски и нумизматични източници, за да се представи критично развитието на Филипопол в Тракия между І в. и първата четвърт на ІІ в. Анализират се сведенията за планировката на града и неговото местоположение. Отчита се значението на Филипопол като градски център в провинция Тракия – мястото му в административна уредба до Траяново-Хадрианова реформа.
Бележки: Библиотека на ИФ

 

 Record created 2013-06-28, last modified 2014-02-19


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL