SUDGTL-BOOK-2013-601

История на България - от древността до наши дни

Александър Антонов ; Валентина Антонова

2008
ИК Май София

Описание: Монография
Език: bul Страници: 119
Ключови думи: История ; България ; обща история
Бележки: Целта на изданието е да представи историята на България от дълбока древност до последните събития от нашата съвременност. Книгата дава основна представа за историческото развитие на страната, като описва най-важните периоди, събития и личности. Изцяло е спазен подходът обстоятелствата да се представят безпристрастно, единствено на основата на историческите факти. Книгата е с множество цветни илюстрации. Издадена е на български, английски, немски и френски език.
Бележки: Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив

 

 Record created 2013-08-19, last modified 2013-10-15


Fulltext:
Download fulltext
JPG