SUDGTL-BOOK-2013-629

Средновековна Европа X–XIII век : Лекционен курс

Красимира Гагова

2007
Полис София

Описание: Монография
Език: bul Страници: 240
Ключови думи: История ; Средновековие ; Западна Европа ; Х в. ; ХІ в. ; ХІІ в. ; ХІІІ в. ; Църква ; лекции ; власт ; Държава ; феодали ; общество ; институции
Бележки: Лекционният курс обхваща периода на Същинското средновековие в Европа, когато се утвърждават и развиват феодалните отношения, укрепват кралската и императорската власт и се поставя началото на държавните институции, получили по-нататъшно развитие в Новото време. Разгледана е съществената роля на Църквата в средновековното общество, както и споровете между светската и духовната власт за правото на последна съдебна инстанция.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 4158

 

 Record created 2013-08-23, last modified 2013-10-15


Fulltext:
Download fulltext
JPG