SUDGTL-BOOK-2013-630

Славянската идея в Русия 30-те - 50-те години на ХІХ век

Тина Георгиева

2009
Фабер Велико Търново

Описание: Монография
Език: bul Страници: 299
Ключови думи: История ; ХІХ в. ; Русия ; идеи ; славянска идея ; славяни ; панславизъм ; Николай І ; общност ; Руска империя
Бележки: Идеята за "славянска общност", разбирана и като съзнание за езиковата и културна близост, и като сходство на политическите интереси, се радва на голяма популярност сред славянските народи през първата половина на XIX в. Целта на настоящия труд е да очертае специфичните интерпретации, които тази идея получава в Руската империя през 30-50-те години на века - както сред представителите на великорусите, така и сред "малорусите" (украинците). В монографията за пръв път се прави опит да се анализира отношението на Николай І към идеите на панславизма и към представата за славянското единство, а също така - да се разкрие ролята, която се отрежда на славянската идея като цяло в рамките на руската имперска идеология от този период, известна като "теория на официалната народност".
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 8507

 

 Record created 2013-08-23, last modified 2013-10-15


Fulltext:
Download fulltext
JPG