000019686 001__ 19686
000019686 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2013-657
000019686 041__ $$abul
000019686 100__ $$aЙордан Илиев
000019686 245__ $$aДокторантски и постдокторантски четения 2011
000019686 260__ $$c2013
000019686 260__ $$aСофия
000019686 260__ $$bИФ-94
000019686 300__ $$a145
000019686 500__ $$aСборника съдържа статии и съобщения на докторанти към Исторически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", изнесени на специализиран докторнатски семинар през 2011 г.: "Йордан Илиев, Родопите и прорицалището на Дионис в Древна Тракия стр. 5; Антоан Тонев, Значение на термина „федерати” през IV век стр. 23; Ивана Христова, Влияние на климатичните промени върху начина на живот и историческото развитие на Балканите стр. 39; Георги Канев, Аскетизъм, нравственост и аскетично обаяние в средновековна България (във връзка с разпространението на ереси) стр. 55; Цветелина Харалампиева, „Планинци – преселници“ – погледът на един осетинец към мухаджирството стр. 68; Мариан Гяурски, Тоталитарният спорт в социалистическа Източна Европа – подходи, методи и тенденции в съвременната историография стр. 79; Христина Георгиева, Разведряване на атмосферата сред интелигенцията през 50-те години на XX век в Източния блок – съпоставка между Централна Европа и България стр. 87; Галина Георгиева, Понятието "нация" (през погледите на Ърнест Гелнер, Бенедикт Андерсън и Антъни Смит) стр. 103; Лилия Чаушева, Защо Нидерландия отхвърли проекта за европейска Конституция на референдум? стр. 109; Ивет Фандъкова, Трудови миграции: теоретични концепции стр. 118; Кремена Йорданова, „Ултрас не е мода, ултрас е начин на живот (фолклор на футболни запалянковци) стр. 126."
000019686 520__ $$aФайлът съдържа сборник с докторантски статии и съобщения. Размер на файла, 2,78 МБ. Формат на файла - PDF.
000019686 6531_ $$aИстория
000019686 6531_ $$aАнтропология
000019686 6531_ $$aАнтичност
000019686 6531_ $$aСредновековие
000019686 6531_ $$aБългария
000019686 6531_ $$aдокторанти
000019686 700__ $$aАнтоан Тонев
000019686 700__ $$aИвана Христова
000019686 700__ $$aГеорги Канев
000019686 700__ $$aЦветелина Харалампиева
000019686 700__ $$aМариан Гяурски 
000019686 700__ $$aХристина Георгиева
000019686 700__ $$aГалина Георгиева
000019686 700__ $$aЛилия Чаушева
000019686 700__ $$aИвет Фандъкова
000019686 700__ $$aКремена Йорданова
000019686 8560_ $$fhristo.berov@gmail.com
000019686 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/19686/files/SUDGTL-BOOK-2013-657.pdf
000019686 909C0 $$Y2013
000019686 980__ $$aBOOKA44