SUDGTL-BOOK-2014-047

Византия. Културно-политически очерци

Георги Бакалов

2000
София

Описание: Монография
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: История ; Средновековие ; Византия ; Християнство ; Църква ; Източна Църква ; Западна Църква ; ІV – VІІ век ; Юстиниан Велики
Бележки: Монографията обхваща 10 глави, групирани около четири по-съществени проблема. Първата група третира един принципно познат проблем – християнството като феномен на византийската цивилизация. Втората група третира проблеми от гражданската история от епохата на ранновизантийския период /ІV – първата половина н VІІ в./. Третата група проблеми обхаща периметъра на византийската политическа теория като съвкупност от идеи и становища, формирани в конкретно време и обстановка, обслужващи върховните интереси на византийската общност и в частност властта на василевса. Последната, четвърта група насочва вниманието към широкообхватните и отдавна дискусионни проблеми на византийската култура. Книгата има две издания
Бележки: Библиотека на Исторически факултет, сиг. В793, сиг. 2277

 

 Record created 2014-02-19, last modified 2014-02-19


Fulltext:
Download fulltext
JPG