000019843 001__ 19843
000019843 037__ $$aSUDGTL-PICTURE-2014-084
000019843 041__ $$abul
000019843 100__ $$aб. а.
000019843 245__ $$aИкона$$bЯвление на св. Богородица пред Преподобния Сергий Радонежки
000019843 260__ $$cXIX век
000019843 300__ $$a1
000019843 500__ $$aПритежание на Фондация “Елена и Иван Дуйчеви”
000019843 520__ $$a'Размери',        - 26,5Х22 см. 'Произход        - дарение 'Състояние',      - много добро 'Местонахождение', - Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” - София
000019843 6531_ $$aикони
000019843 6531_ $$aправославие
000019843 6531_ $$aдарения
000019843 6531_ $$aХIX век 
000019843 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000019843 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/19843/files/SUDGTL-PICTURE-2014-084.jpg
000019843 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/19843/files/icon-SUDGTL-PICTURE-2014-084.gif$$xicon
000019843 909C0 $$YXIX век
000019843 980__ $$aACCPID