SUDGTL-BOOK-2014-068

История на света през XX век

Христина Мирчева

1995
Благоевград

Описание: Книгата представлява учебно пособие за студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, обхващащо историята на света от края на Първата световна война до 80-те години на XX в. Акцентът пада най-вече върху политическата история и международните отношения, но са разработени и теми като същността на цивилизацията на XX век, традиционните и съвременни ценности на индивидите в индустриалното общество и др.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: световна история, XX век, международни отношения
Бележки: Факултетна библиотека на ИФ, сигн. 621

 

 Record created 2014-02-19, last modified 2014-02-20


Fulltext:
Download fulltext
JPG